Ga naar inhoud
MAP
nl

Skrins

Hennaard

Tussen Wommels en Oosterlittens ligt het natuurgebied Skrins, een geliefde plek waar veel vogels rust en voedsel vinden. In het voorjaar zijn de bloemrijke graslanden een perfecte broedplek.

Tussen Wommels en Oosterlittens ligt het natuurgebied Skrins, een geliefde plek waar veel vogels rust en voedsel vinden. In het voorjaar zijn de bloemrijke graslanden een perfecte broedplek.

Skrins ligt in een ingepolderde geul van een oude middeleeuwse zeearm de Middelzee. Er bevindt zich nog altijd zoutig water aan de oppervlakte. Daarom groeien er zoutminnende plantjes zoals schorrezoutgras en het goudknopje. In het voorjaar vind je enorme aantallen grutto's, kieviten, veldleeuweriken en tureluurs die er elk jaar broeden. Daarnaast zie je vanuit de vogelkijkhut, maar ook vanaf de weg, rond het voorjaar het prachtige schouwspel van de vele ‘rammelende’ hazen.

Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je Skrins

Montsamabuorren 5
8844 KT Hennaard
Plan je route

vanaf jouw locatie

Toon resultaten