Waddenkust

Het waddengebied is verkozen het mooiste natuurgebied van Nederland. En dat is niet voor niets! Magistraal door de bijzondere dynamiek in de natuur en het bijzondere getijdenlandschap. En de Waddenzee is UNESCO Werelderfgoed. Om het maar even te noemen... En dat wordt je niet zomaar. Om op de Werelderfgoedlijst van Unesco te komen moet een gebied heel bijzonder zijn. Het moet unieke natuurwaarden bezitten, intact zijn en verzekerd zijn van een goede bescherming. De Waddenzee is in maar liefst 3 natuurlijke eigenschappen uniek in haar soort gebleken!

Mensen zijn al duizenden jaren met het waddengebied verbonden. Daardoor hebben ze mede-bijgedragen aan de vorming van het gebied. Zo werden onder andere kwelders ingepolderd om gras- en landbouwgrond van te maken en dijken gebouwd om het land te beschermen.

Nog steeds maken mensen gebruik van het gebied. De vaargeulen worden gebruikt om goederen te transporteren, wordt er op vissen, garnalen en mosselzaad gevist en varen veerboten naar de eilanden om bewoners en toeristen te vervoeren. Ook genieten en ontspannen mensen er volop. Op de droogvallende platen wordt wadgelopen en in de geulen wordt gezeild.

De Waddenzee kent dus een grote culturele geschiedenis die belangrijk is voor het gebied. Maar door haar unieke natuurwaarden, waarvan het van wereldwijd belang wordt geacht om het te behouden, is de Waddenzee uitgeroepen tot natuurlijk erfgoed. De Wadden is een gebied om echt te ontdekken. Het is zoveel meer dan je verwacht... Zien we je binnenkort?

Geniet van de mooiste routes in het Waddengebied

Blijven slapen in het Waddengebied