Vogels spotten

Vogels kijken in Noordwest-Friesland

In Noordwest Friesland zijn prachtige plekken om op je gemak vogels te kijken. In de natuurgebieden vind je diverse vogelkijkplekken. Talloze vogelsoorten zijn er te spotten. Wat dacht je van de kokmeeuw, grutto, kluut, visdief en noordse stern. Of zie je een paartje tureluurs of de gele kwikstaarten? Ook de slechtvalk, blauwe kiekendief, buizerds en torenvalk zijn regelmatige gasten.