Ga naar inhoud
MAP
nl

Kening fan e Greide

(61,6 km)

Met deze fietsroute fiets je langs drie vogelkijkhutten! De ideale start is bij het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden om vervolgens het gebied Uytland te ontdekken. In dit Friese Waddenlandschap voelt de weidevogel zich van oudsher thuis.

Onderweg kom je ook een aantal staten tegen. Dit zijn kleine Friese kasteeltjes die gebouwd werden voor de Friese adel.

Dit ga je zien

1

Natuurmuseum Fryslân

Natuurmuseum Fryslân
Schoenmakersperk 2
8911EM Leeuwarden
91
64
65
66
23
10
2

Túnmanswente

Túnmanswente
Martenawei 2
9056 PE Cornjum
08
3

Doniastate

Doniastate
Truerderdyk 14
9051 LC Stiens
07
13
4

De Wydemar - Vogelkijkhut

De Wydemar - Vogelkijkhut
9051 Stiens
09
11
16
05
04
53
17
44
65
63
50
5

Berltsum - vogelkijkscherm

Berltsum - vogelkijkscherm
9079 Sint Jacobiparochie
01
81
81
78
84
61
67
74
53
6

Hilaard - Vogelkijkhut De Strânljip

Hilaard - Vogelkijkhut De Strânljip
9027 Hilaard
22
60
31
99
17
63
64
91
7

Natuurmuseum Fryslân

Natuurmuseum Fryslân
Schoenmakersperk 2
8911EM Leeuwarden
 • 91
 • 64
 • 65
 • 66
 • 23
 • 10
 • 08
 • 07
 • 13
 • 09
 • 11
 • 16
 • 05
 • 04
 • 53
 • 17
 • 44
 • 65
 • 63
 • 50
 • 01
 • 81
 • 81
 • 78
 • 84
 • 61
 • 67
 • 74
 • 53
 • 22
 • 60
 • 31
 • 99
 • 17
 • 63
 • 64
 • 91