Op de grens van de nacht uiting geven aan verhalen in de Friese taal

Ga er maar aan staan: een half jaar samen met een groep werken aan een Iepenloftspul. En dan iedere avond naar buienradar kijken: houden we het droog? Ieder jaar zijn honderden Friezen actief betrokken bij het maken van locatie theater in de openlucht. Bekende stukken, of zelf geschreven: alles kan. Al is er wel een rode draad. De voertaal is Fries.

Skimer

Een iepenloftspul wordt gehouden in een dorp waarbij het publiek welkom is als de schemer invalt, in het Fries: 'de skimer'. Tijdens het spelen van het stuk wordt het donker. Op een goede avond trekt een iepenloftspul tussen de 200-500 mensen. Sinds een aantal jaar deelt de Leeuwarder Courant prijzen uit aan de spelers en medewerkers van de Friese Iepenloftspullen. Het stuk dat het beste in de smaak valt ontvangt een 'Gouden Gurbe'. Ook zijn er prijzen voor individuele spelers. 

2018

In 2018 staan de volgende iepenloftspullen op het programma:

Easterwierrum: 'Alice yn Wûnderlân' vanaf 21 juni
Jorwert: 'De Famylje Bellier' van eind augustus-september

Snakkerburen


Korte inleiding of ankeiler into tem nis eaquodit vent et etur? Tem eos eatus, qui dignatur vitatist aut officid eriti...

Jorwert


Het oudste iepenloftspul van Friesland

Berltsum


Berltum organiseert periodiek een openluchttheater stuk in het Hemmemapark

Dronryp


In Dronryp is er iedere twee jaar een iepenloftspul

Easterwierrum


Het iepenloftspul voor en door kinderen

Wergea


In het voormalige zuiveldorp wordt eens per 2/3 jaar een iepenloftspul gehouden

Spannum


In Spannum is er in 2017 een historisch stuk gehouden: Roorda

Arum


Toanielstik Arum organiseert periodiek een iepenloftspul

Gerelateerd