Direkt zum Hauptinhalt
Karte
de

Fiets van polder naar polder

(51.5 km)

Nederland is het land van polders. Ze hebben ons land wereldberoemd gemaakt. Deze fietstocht voert door het polderlandschap ten zuiden van Leeuwarden, een eeuwenoud cultuurlandschap waar vroeger de Middelzee liep.

Deze middeleeuwse zeearm, die vanaf 1100 langzaam dichtslibde en ingepolderd werd, heeft duidelijke sporen nagelaten in het landschap, zoals dijken en terpen. 

De fietstocht voert van de Hempensermeerpolder naar de Leonserpolder. Twee polders van grote waarde. Als natuurgebieden zijn het oases voor broedvogels en bijzondere plantensoorten. Als cultuurhistorische monumenten, elk met een heel eigen ontstaansgeschiedenis, herinneren ze ons aan een voortdurende strijd van de Friezen met het water.

Das wirst du sehen

Startpunkt: Kerkbuurt
9005 Wergea
1

Theaterkerk De Bidler

In de periode van 1975 – 1986 is met veel vrijwilligers de voormalige Nederlands Hervormde kerk verbouwd tot theater. Nu, bijna 30 jaar later, is de aanvankelijk ‘sobere’ zaal omgebouwd tot een volwaardig klein theater met een capaciteit van 275 zitplaats

Theaterkerk De Bidler
96
95
68
2

Hempenserpoldermolen

De Hempenserpoldermolen is in 1863 tussen Leeuwarden en Wergea gebouwd als achtkante poldermolen, gedekt met riet.

Hempenserpoldermolen Hempenserpoldermolen
3

Hempensermeerpolder

De Hempensermeerpolder is een van de belangrijkste weidevogelgebieden in Fryslân; een paradijs voor grutto’s, kieviten, tureluurs en een enkele watersnip. Ook is het een topgebied voor de haas, soms worden er wel 80 geteld!

Hempensermeerpolder
70
37
93
34
06
07
27
58
31
39
59
60
4

Sint Margaretakerk Boksum

Deze Romano-gotische kerk uit uit de twaalfde eeuw is gebouwd bovenop de terp van Boksum, met daarom heen een kerkhof met leilinden omringd.

Sint Margaretakerk Boksum kerk Boksum
70
5

Boerderijwinkel Tsiis & sa

Boerderijwinkel Tsiis & sa is gelegen in het kleine dorpje Hilaard, vlabij Leeuwarden.

Boerderijwinkel Tsiis & sa tsiis en sa kaas
72
53
74
6

Naturschutzgebiet Lionserpolder

Der Lionserpolder befindet sich zwischen Jorwerd und Lions.Das Gebiet wurde von der Regierung zum Vogelschutzgebiet erklärt.

Naturschutzgebiet Lionserpolder
94
97
7

Redbadtsjerke Jorwert

De Redbadtsjerke in Jorwert is sinds 1994 eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De vrijwilligers van deze commissie heeft de Redbadtsjerke in beheer en verhuur die aan o.a. muziekgezelschappen, particulieren.De kerk dient tevens als trouwlocatie

Redbadtsjerke Jorwert Jortwert Kerk exterieur
65
20
87
27
07
06
02
01
97
96
Endpunkt: Kerkbuurt
9005 Wergea
 • 96
 • 95
 • 68
 • 70
 • 37
 • 93
 • 34
 • 06
 • 07
 • 27
 • 58
 • 31
 • 39
 • 59
 • 60
 • 70
 • 72
 • 53
 • 74
 • 94
 • 97
 • 65
 • 20
 • 87
 • 27
 • 07
 • 06
 • 02
 • 01
 • 97
 • 96