Direkt zum Hauptinhalt
Karte
de

Terpen kuierroute Wijnaldum

(6.0 km)

Je start deze wandeling terug in de tijd, bij het Archeologisch Steunpunt in Wijnaldum.

Gouden fibula
Wijnaldum (Wynaam in het Frysk) is een bijzondere bestemming als je van archeologie houdt. Het dorp was al in de 7e eeuw een belangrijke vestiging, in 1953 werd er op één van de terpen van het dorp een grote fibula (mantelspeld) gevonden. Die is nu te bezichtigen in het Fries Museum in Leeuwarden.  

Romeinse tijd
Deze wandelroute maakt een ronde om de terpenreeks van Wijnaldum, die bestaat uit zes terpen die naast elkaar op een kwelderwal liggen. Deze kwelderwal loopt van Wijnaldum - via Dongjum - naar Berlikum. In de Romeinse tijd, vanaf de tweede eeuw na Christus, woonden hier al mensen. 

Terpentoer
De Wijnaldumer terpen zi…

Je start deze wandeling terug in de tijd, bij het Archeologisch Steunpunt in Wijnaldum.

Gouden fibula
Wijnaldum (Wynaam in het Frysk) is een bijzondere bestemming als je van archeologie houdt. Het dorp was al in de 7e eeuw een belangrijke vestiging, in 1953 werd er op één van de terpen van het dorp een grote fibula (mantelspeld) gevonden. Die is nu te bezichtigen in het Fries Museum in Leeuwarden.  

Romeinse tijd
Deze wandelroute maakt een ronde om de terpenreeks van Wijnaldum, die bestaat uit zes terpen die naast elkaar op een kwelderwal liggen. Deze kwelderwal loopt van Wijnaldum - via Dongjum - naar Berlikum. In de Romeinse tijd, vanaf de tweede eeuw na Christus, woonden hier al mensen. 

Terpentoer
De Wijnaldumer terpen zijn inmiddels allemaal (deels) afgegraven. Zo was ook de plek waar nu het Wijnaldumer bos ligt, ooit een terp. Aan de rand van het bos kun je de Terpentoer (ofwel de Terpentoren) beklimmen, om te ervaren hoe hoog deze terp vroeger was. 

Dwars door de zeeslenk
Verderop wandel je dwars door de bedding van een oude zeeslenk. Hier had de zee vroeger vrij spel: het land aan de overkant van het water vormde een eiland, en De Ried was ooit een binnenmeer dat later verzandde, de huidige smalle Riedstroom werd in de 12e eeuw uitgegraven om het overtollige hemelwater op zee te kunnen lozen. Aan je rechterhand zie je wel dat de grond naar het zuiden toe oploopt. 

De Foarryp
Terugweg wandel je langs buurtschap De Foarryp: hier zie je de terpenreeks rechts liggen en de middeleeuwse akkers aan de linkerhand. Voorbij het natuurreservaat rechts passeer je weer een gedeeltelijk afgegraven terp.

Tjitsma terp
Je komt langs de Tjitsma terp, waar de beroemde de mantelspeld in 1953 door een boer werd gevonden. Een metalen kunstwerk van de fibula is aan de rand het dorp te zien, op het veldje genaamd 'Skean Himd'.  

Tjitsma state
Ook kom je langs de Okkinga state, het voormalig stationsgebouw en de Tjitsma state, behorende bij de terp waar van 1991-1993 ook opgravingen naar Friese Koningen gevonden. 

Das wirst du sehen

1

Archälogischer Stutzpunkt Wijnaldum

Treffen Sie die friesischen Königsschätze in Wijnaldum

Archälogischer Stutzpunkt Wijnaldum
44
2

Wijnaldumer bos

Het dorpsbos van Wijnaldum werd na de ruilverkaveling in de jaren zeventig van de 20e eeuw aangelegd op de plaats waar de terp van Wijnaldum lag. Er ligt een wandelpad en een uitkijktoren op dezelfde hoogte als de oorspronkelijke terp.

Wijnaldumer bos
3

Uitkijkpunt Terpentoer

Uitkijktoren van cortenstaal, die op dezelfde hoogte staat, als de inmiddels afgegraven terp van Wijnaldum.

Uitkijkpunt Terpentoer
4

Ruïne Spoorbrug Wijnaldum

Overblijfselen van de oude spoorbrug van de spoorlijn tussen Tzummarum naar Midlum/Harlingen

Ruïne Spoorbrug Wijnaldum
43
5

Tjitsma-terp Koningsterp Wijnaldum

In 1953 werd er bij de Tjitsma-terp door een boer een deel van een kostbare mantelspeld gevonden: de fibula van Wijnaldum. De terp wordt ook wel de Koningsterp genoemd.

Tjitsma-terp Koningsterp Wijnaldum
44
6

Archälogischer Stutzpunkt Wijnaldum

Treffen Sie die friesischen Königsschätze in Wijnaldum

Archälogischer Stutzpunkt Wijnaldum

Beschreibung

1

Archälogischer Stutzpunkt Wijnaldum

Treffen Sie die friesischen Königsschätze in Wijnaldum

Archälogischer Stutzpunkt Wijnaldum

Na het verlaten van het beginpunt (de consistorie bij de kerk), ga je rechtsaf en in de Buorren weer rechts. Je loopt nu de dorpsterp af in oostelijke richting.

Je passeert rechts Het Slotsje en links het Wijnaldumer bos. Bij knooppunt 44 ga je links het schelpenpad op. 

Je komt bij een vaart en je gaat rechts over het polderdijkje. Bij de restanten van de voormalige spoorbrug verlaat je het polderdijkje en ga je rechtsaf het verharde pad op.

Op de splitsing rechtsaf. De weg maakt halvewege een bocht naar links en bij knooppunt 43 rechtsaf.

Je  volgt de weg naar knoppunt 44, dan weer de dorpsterp op, om terug te keren naar het beginpunt.

6

Archälogischer Stutzpunkt Wijnaldum

Treffen Sie die friesischen Königsschätze in Wijnaldum

Archälogischer Stutzpunkt Wijnaldum
  • 44
  • 43
  • 44