Direkt zum Hauptinhalt
Karte
de

Kaats-Route – Fahrrad

(78.9 km)

„It giet oan!“ Diesen Ausruf kennt in den Niederlanden jedes Kind. Er stammt aus dem Kaatssport.

Kaatsen bezeichnet eine Art friesischen Handball und ist ein Sammelbegriff für verschiedene Ballsportarten. Die Spieler versuchen, den Ball mit der Handfläche so zu schlagen, dass der Gegner ihn nicht (gültig) zurückschlagen kann.

Kaatsen ist eine der ältesten noch ausgeübten Ballsportarten. Grob betrachtet lassen sich die verschiedenen Varianten des Kaatssports in Feld- oder Platzspiele (u. a. die friesische und die belgische Variante („jeu de pelote“) und Wandball („Wall Ball“) unterteilen.

Die friesische Variante „Kaatsen“ wird auf Rasen zwischen zwei Teams mit je drei Spielern gespielt. Kaatsen ist in der friesischen Lehmregion – im Dreieck Leeuwarden - Franeker - Harlingen – am beliebtesten.

Diese Kaats-Route füh…

„It giet oan!“ Diesen Ausruf kennt in den Niederlanden jedes Kind. Er stammt aus dem Kaatssport.

Kaatsen bezeichnet eine Art friesischen Handball und ist ein Sammelbegriff für verschiedene Ballsportarten. Die Spieler versuchen, den Ball mit der Handfläche so zu schlagen, dass der Gegner ihn nicht (gültig) zurückschlagen kann.

Kaatsen ist eine der ältesten noch ausgeübten Ballsportarten. Grob betrachtet lassen sich die verschiedenen Varianten des Kaatssports in Feld- oder Platzspiele (u. a. die friesische und die belgische Variante („jeu de pelote“) und Wandball („Wall Ball“) unterteilen.

Die friesische Variante „Kaatsen“ wird auf Rasen zwischen zwei Teams mit je drei Spielern gespielt. Kaatsen ist in der friesischen Lehmregion – im Dreieck Leeuwarden - Franeker - Harlingen – am beliebtesten.

Diese Kaats-Route führt Sie zu den für den Kaatssport wichtigsten Dörfern und Städten mit ihren Kaatsplätzen und Kaatswänden. 

Sie möchten mehr über das Kaatsen erfahren? Besuchen Sie das Kaats-Museum in Franeker oder buchen Sie eine „Kaatsclinic“.  

Das wirst du sehen

1

Lanenkaatsen

Al sinds 1950 wordt er jaarlijks tijdens de juni feestweek in Harlingen gekaatst op de Lanen. Het lanenkaatsen wordt in tegenstelling tot het traditionele kaatsen gewoon op straat gespeeld i.p.v. op het gras.

Lanenkaatsen
51
93
96
2

Kaatsveld Hitzum KV De Eendracht

Het kaatsseizoen start eind april en eindigt in september. Tijdens het seizoen worden hier verschillende kaatswedstrijden georganiseerd. Ledenwedstrijden maar ook een 30+ partij, nachtkaatsen en de Ald-Meiers Partij, een van de belangrijkste voor meisjes.

Meer informatie

Kaatsveld Hitzum KV De Eendracht
82
05
3

Keatsmuseum

Het Keatsmuseum is het oudste sportmuseum van Nederland. Het museum geeft in haar vaste opstelling een beeld van de historische ontwikkeling van de kaatssport. In wisselende tentoonstellingen vindt je er alles over de kaatssport.

Keatsmuseum
15
4

Kaatsveld het Sjûkelân

Kaatsveld midden in het centrum van Franeker. Hier wordt de belangrijkste kaats partij van het jaar gekaatst, de PC. Bij de entree staan 2 grote torens als monument.

Kaatsveld het Sjûkelân
87
49
24
67
5

Simon Minnesma Kaatsclinics

Ben je ook toe aan een leuke sportieve activiteit met je collega’s, familie of vrienden? Boek dan nu een originele Kaatsclinic! Vanaf vandaag sla je je eerste ‘Boppeslach’ of ‘Pripper’ niet meer alleen in Friesland maar kun je in heel Nederland kaatsen!

Simon Minnesma Kaatsclinics
74
53
72
65
20
87
6

Kaatsveld Weidum KV Nije Kriich

Weidum is een echt kaatsdorp. Op het kaatsveld van Weidum worden veel wedstrijden gespeeld zo ook de Bangma Partij voor mannen en de PC voor vrouwen

Meer informatie

Kaatsveld Weidum KV Nije Kriich
92
97
94
91
48
86
71
7

Wommels

Wommels ist ein Warftendorf mitten im Greidhoek.

Besuch Wommels

Wommels
10
25
06
28
35
32
30
64
8

Kaatsmuur Kimswerd

Muurkaatsen is de verzamelnaam voor sporten waarbij een bal met de handpalm of vuist via één of meerdere muren in een speelveld moet worden geslagen.  Wall Ball is de internationale naam.

Kaatsmuur Kimswerd
14
93
51
9

Hotze Schuil

Statue von Hotze Schuil, berühmter friesischer „Kaatser“ (Kaatsen = Friesischer Handball)

Hotze Schuil

Beschreibung

1

Lanenkaatsen

Al sinds 1950 wordt er jaarlijks tijdens de juni feestweek in Harlingen gekaatst op de Lanen. Het lanenkaatsen wordt in tegenstelling tot het traditionele kaatsen gewoon op straat gespeeld i.p.v. op het gras.

Lanenkaatsen

We starten in Harlingen op de Lanen. In deze straat wordt elk jaar het Lanenkaatsen georganiseerd. Kaatsen op straat met een zachte bal.

Via Harlingen vervolgen we onze weg naar Achlum (knooppunt 96). Een echt kaatsdorp. Je kunt hier ook het kaatsveld bezoeken, deze vind je aan It Fjouwerkant. 

We gaan door naar Hitzum. Voordat je knooppunt 82 nadert, fiets je langs Annekes Theetuin, hier kun je even bijkomen. In Hitzum wordt 1 van de belangrijkste dames kaats wedstrijden gespeeld, de Ald-Meiers Partij. Het kaatsveld vind je aan de Riedstraat 52.

We fietsen door naar Franeker, knooppunt 5. Wanneer je over de brug over het Van Harinxma kanaal fietst, fiets je langs Eetgelegenheid de Poort van Franeker, fiets je even door dan kun ook nog even stoppen bij de Stadsherberg.

Wanneer je voorbij de Stadsherberg links afslaat naar Leeuwarderend dan fiets je door de binnenstad van Franeker naar de Voorstraat 76, hier vind je het Keatsmuseum en 1 van de belangrijkste kaatsvelden, Het Sjûkelân. Hier wordt elk jaar de belangrijkste kaats wedstrijd, de PC, georganiseerd. 

Via knooppunt 15 fiets je weer terug door de stad richting De Stadsherberg en dan via de Salverdaweg naar Zweins knooppunt 87. Hier steek  je met het fietspondje over richting Wjelsryp, knooppunt 49. 

Vervolg je weg langs de Keimtilsterdyk richting Dronrijp, knooppunt 24. Hier vind je ook Lokaal Op Hatsum waar een eventuele versnapering genuttigd kan worden. Fiets dan door naar knooppunt 67 en via de Hoptille naar Hillaard, knooppunt 74. langs 53 en bij knooppunt 72 sla je rechtsaf de Hoptilsterdyk in.

Bij Knooppunt 65 sla je links af naar Funs. Vervolg je weg richting Bears. Hier kom je ook langs Unia State en Tsjerke Bears nog voor knooppunt 20. Sla rechtsaf naar de Bearsterdyk en dan weer rechts bij de Hegedyk richting Weidum, knooppunt 87.

In Weidum wordt de Dames PC gespeeld, een belangrijke wedstrijd speciaal voor dames kaatsen. Het kaatsveld vind je tussen de Greate Buorren en de Lytse Buorren.

We vervolgen onze weg richting Mantgum, knooppunt 92.  Via de Seerp van Galemawei fiets je naar knooppunt 97. Hier ga je linksaf naar De Him.  Wanneer je over het water rechtsaf gaat over het wandelpad Jorwert-De Him kun je bij streekwinkel Op de Him lokale streekproducten kopen.

Je kunt natuurlijk ook door fietsen naar Beard, knooppunt 94. Hier kun je bij cafe Baard een versnapering nuttigen maar ook je E-Bike opladen. Over de brug ga je links naar de Dekemawei naar Easterlittens, knooppunt 91. Hier ga je links af over het water en bij de Bregebuorren ga je weer over het water richting Camping passantenhaven It Kruswetter aan de Skrinserdyk.

Voor de camping kun je rechts over het water en vervolg je je weg langs de Boalserter Feart (Bolswarder trekvaart)

Bij knooppunt 48 Hinnaard sla je rechtsaf over het water naar de Spyk, vervolgens links naar de Hegenserleane en weer links naar de Van Burmaniawei. Hou rechts van het water aan en fiets door naar knooppunt 86 Wommels.

Steek over en vervolg de weg rechts langs het water naar knooppunt 71. Wanneer je hier links het water over gaat kom je bij Museum It Tsiispakhûs waar je tevens je E-Bike kan opladen.

In Wommels wordt ook elk jaar een belangrijke kaatswedstrijd gepeeld, namelijk de Freule. Het kaatsveld vind je bij Geins 2.

Na het bezoek aan het kaatsveld keren we terug naar knooppunt 71 en vervolgen we onze weg via de Molewâl, rechtsaf naar De Tsjerne, linksaf naar de Rolpeal, en dan links richting het water. Hier blijf je weer aan de rechterkant en fiets je door naar knooppunt 10. Hier ga je rechts naar de Littenserbuorren. Bij de T-splitsing sla je linksaf en dan vervolgens rechts naar de Slachte. Hier fiets je langs knooppunt 25 en 6 Kubaard. Vervolg je weg naar knooppunt 28 en sla rechtsaf naar de Lollummerweg. Fiets langs knooppunt 35 door en sla linksaf naar de Bayumerleane en de eerste afslag rechts. 

Je fietst vervolgens weer richting het water, de Lollumer Feart. Het fietspad laat je rechtsaf slaan naar De Wiske. Blijf het water volgen en je fietst zo via de Oosterstaat naar Achlum. Sla rechtsaf en meteen weer links op de Jonkerschap richting knooppunt 32. Sla linksaf de Monnikerweg in richting Arum. 

Bij knooppunt 30 sla je rechtsaf naar de Greate Pierwei richting Kimswerd. Hier kun je bij de Herberg Greate Pier een versnapering nuttigen. Wanneer je verder fietst via knooppunt 64 zie je aan de rechterkant een kaatsmuur staan. Hier wordt Wall Ball gespeeld. 

We fietsen door via knooppunt 14 rechtsaf naar Harlingen. Je fietst hier door het natuurgebied Het Hegewiersterfjild heen. Er is zelf een vogelspot plaats.

Bij knooppunt 93 gaan we bij de rotonde linksaf via de Stationsweg rechts naar de Rozengracht. Wanneer je bij knooppunt 51 rechts kijkt zie je op het Zuiderplein het standbeeld van Hotze Schuil. Hij was een beroemd Fries kaatser. Schuil stond 10 keer in de finale van de PC (www.pc.franeker.nl)  die hij 6 keer heeft gewonnen. Hij werd 3 keer tot koning gekroond. Voor Harlingen won hij 8 keer de Bondspartij. In zijn kaatscarrière veroverde hij 83 keer het koningschap en was daarmee de keizer onder de koningen.
Hier eindigt onze Kaats fiets route. 

9

Hotze Schuil

Statue von Hotze Schuil, berühmter friesischer „Kaatser“ (Kaatsen = Friesischer Handball)

Hotze Schuil
 • 51
 • 93
 • 96
 • 82
 • 05
 • 15
 • 87
 • 49
 • 24
 • 67
 • 74
 • 53
 • 72
 • 65
 • 20
 • 87
 • 92
 • 97
 • 94
 • 91
 • 48
 • 86
 • 71
 • 10
 • 25
 • 06
 • 28
 • 35
 • 32
 • 30
 • 64
 • 14
 • 93
 • 51