Ga naar inhoud
MAP
nl

de Jirnsumer Moeting

Jirnsum

Op 5 juni 2010 werd in het Friese Jirnsum (Irnsum) (tussen Grou en Sneek) een uniek pelgrimsmonument, ‘de Jirnsumer Moeting’, onthuld (dit is 10 jaar na de opening van het Jabikspaad).

Dit pelgrimsmonument is gemetseld van middeleeuwse kloostermoppen, die gedurende vele jaren zijn verzameld door de in Jirnsum geboren Loadewyk Damsma (1921-2010). Deze zogenoemde Alde Friezen zijn voornamelijk afkomstig van zo’n 350 Friese kloosters en kerken die tussen 1200 en 1500 in deze regio zijn gebouwd.

De Jirnsumer Moeting symboliseert verschillende ontmoetingen in Jirnsum:
– de ontmoeting van de oost- en de westroute van het Jabikspaad, die vanuit Jirnsum gezamenlijk hun weg vervolgen in zuidelijke richting;
– de ontmoeting van de pelgrims en de andere wandelaars/fietsers die hier vanuit het Friese Oostergo en Westergo bij elkaar komen om verder samen naar het zuiden te trekken;
– de ontmoeting van de meer dan 500 kloostermoppen, die hier in één monument zijn verenigd.

Op het informatiepaneel staat de volgende tekst:

De Jirnsumer Moeting (Ontmoeting in Jirnsum)symboliseert één van de belangrijkste ervaringen van een pelgrim: de ontmoeting.
Veel Friezen ontmoeten hun levenspartner in het Jirnsumer uitgaansleven in en rond de herberg De Twee Gemeenten.
Vanuit Raerd komt de weg vanuit Westergo, met de steden Franeker, Sneek en Bolsward.
Vanuit Friens en Reduzum komt de weg vanuit Oostergo, met de steden Leeuwarden en Dokkum.
Verenigd volgen zij nu de rivier de Boorn en de zandruggen door het veen naar Steenwijk en verder naar Jerusalem, Rome of Santiago, in onze dagen ook naar Mekka, Konya en Benares.
De spoorlijn en de snelweg naar het zuiden lopen parallel aan de oude heerbanen of heerwegen, wat de wegen van de heer – het leger – betekent.

De pelgrims volgden deze heerbanen, die tot op vandaag de oude naam Herenweg of Hoge Herenweg dragen.

De pelgrimsweg lijkt op een rivier. Een rivier begint met één regendruppel die op de aarde valt. Samen met andere druppels ontstaat een waterstroompje, een beekje. Tenslotte vormt zich een machtige rivier. De grote rivier eindigt in de zee. Pelgrimstochten eindigen vaak in een zee van mensen: in de sporttempels van Heerenveen, in Mekka rond de Kaäba, in Rome op het Sint Pietersplein. De Weg naar Compostela eindigt bij Finisterra aan de Atlantische Oceaan.

Na deze MOETING in Jirnsum zullen nog vele andere ontmoetingen volgen. Veel wegen zullen zich letterlijk met onze weg verbinden. Ieder van ons zal nog ontelbare mensen ontmoeten op de heerbanen van het leven.

De Jirnsumer Moeting is opgebouwd met Alde friezen. Van deze grote bakstenen werden de kerken en stinzen in de Friese landen tussen 1200 en 1500 gebouwd. De stenen verwijzen naar de mensen die hier woonden en werkten, die hier gedoopt werden, die hier trouwden en hier werden begraven, die langs deze oude stenen liepen en elkaar ontmoetten. Pelgrims die op weg gingen naar verre oorden.

De alde friezen zijn sinds 1985 verzameld door de heer Lodewijk Damsma, een zoon van Jirnsum.
Een groot deel van zijn collectie kloostermoppen is geplaatst in de Kerk der Friezen, de Friesene Tsjerke in Rome.

Deze stenen hier in Jirnsum hebben deel uitgemaakt van de honderden dorpskerken en de tientallen kloosters, die in de middeleeuwen in de Friese landen verrezen.

Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je de Jirnsumer Moeting

Pelgrimsmonument
Rijksweg
Jirnsum
Plan je route

vanaf jouw locatie

Toon resultaten