Ga naar inhoud
MAP
nl

Friese molens in Noardwest

Met de vele molens die in Noardwest Fryslân te vinden zijn is het hier echt een molenparadijs te noemen. Er zijn volop mogelijkheden om in dit Friese landschap een fietsroute te maken langs poldermolens, . Bezoek vooral de molens waar enthousiaste molenaars met veel trots vertellen over hun ambacht en werking van de molen.  Bezoek of bekijk deze molens in Friesland.

Wat zoek je

21 resultaten

 • Achlumer molen

  Achlumer molen

  Poldermolen. Te bezichtigen op afspraak en als de molen draait. Molenaar is Wil Hibma.

  Achlum
 • Poldermolen Heechhiem

  Poldermolen Heechhiem

  Heechhiem is een poldermolen nabij het Friese dorp Deinum, dat in de Nederlandse gemeente Waadhoeke ligt. Functie is het bemalen van de Heechhiemsterpolder. Op afspraak te bezichtigen.

  Deinum
 • Poldermolen De Hatsumermolen

  Poldermolen De Hatsumermolen

  De molen werd in 1878 door N.J. Osinga gebouwd als opvolger van een spinnenkopmolen. Hij bemaalde voorheen de 60 ha. grote polder ‘Sikma’ rondom de boerderij ‘Hommema State’. Op afspraak te bezichtigen.

  Dronrijp
 • Poldermolen De Puollen

  Poldermolen De Puollen

  Het Moundersplak. Een verdraait mooi rustpunt. Bedien jezelf in de koffiekamer van de Molenaar en geniet van het landelijke uitzicht. Bezoek molen De Puollen (als deze draait) en naastgelegen vogelhut.

  Dronrijp
 • Poldermolen Kingmatille

  Poldermolen Kingmatille

  De molen werd in 1870 gebouwd en in 1987 verplaatst naar de huidige locatie. De molen is op afspraak te bezichtigen.

  Dronryp
 • Fatum molen

  Fatum molen

  De Fatum molen is een poldermolen in Fatum, dicht bij Tzum. De functie was het bemalen van de polder Fatum.

  Fatum
 • Arkens molen

  Arkens molen

  De Arkens molen is een poldermolen in Franeker met als functie om het water voor plantsoenen te verversen. De unieke en enige molen in Nederland met vlinderwieken. Eén van de weinige spinnekoppen met een achtkante ondertoren.

  Franeker
 • Molen Tjasker

  Molen Tjasker
  Grou
 • De Borgmolen

  De Borgmolen

  De Borgmolen werd in 1895 gebouwd ter bemaling van de voormalige polder De Nije Borgkrite. Vanaf 1954 was hij niet meer maalvaardig. Als gevolg van he...

  Grou
 • Molen De Bird

  Molen De Bird

  Deze molen bevindt zich op het eiland De Burd nabij de Friese plaats Grou, in Nationaal Park De Alde Feanen. Het is een poldermolen die de polder drooghoudt.

  Grou
 • Froskepôlle molen

  Froskepôlle molen

  Froskepôlle molen is een poldermolen op het recreatiegebied de Froskepôle aan de oost kant van Leeuwarden. De functie is het doormalen van de vijvers op De Froskepôlle: vanaf 1962 is de molen geregeld in gebruik en op afspraak geopend voor bezichtiging.

  Leeuwarden
 • Poldermolen Terpzigt

  Poldermolen Terpzigt

  De molen werd in 1981 gerestaureerd en is officieel op 27 mei 1981 met een rondmaal-circuit weer in werking gesteld. De molen is de kleinste spinnenkop van Fryslân. Op afspraak te bezichtigen.

  Marssum
 • Poldermolen de Marsumer Molen

  Poldermolen de Marsumer Molen

  De molen werd in 1903 gebouwd door molenmaker J.H. Westra uit Franeker voor de bemaling van de voormalige Marssummerpolder. Jaarlijks tussen 1 mei en 1 oktober is de eerste zolder van deze molen beschikbaar als bijzonder sfeervolle trouwlocatie.

  Marsum
 • Poldermolen de Kievit

  Poldermolen de Kievit

  De Kievit werd in 1802 gebouwd voor de bemaling van de 265 ha grote Berlikumerpolder, waarbij hij zowel kon inmalen als uitmalen. De molen staat op particulier terrein en is alleen te bezichtigen wanneer hij draait en op afspraak.

  Menaam
 • Poldermolen De Rentmeester

  Poldermolen De Rentmeester

  Deze in 1833 gebouwde monniksmolen is in 1981/1982 verplaatst uit de voormalige Noorderpolder bij Dronrijp en meteen opgebouwd en gerestaureerd op het erf van de in 1969 afgebrande poldermolen van de Zuidoosterpolder.

  Menaam
 • Schalsumermolen

  Schalsumermolen

  Poldermolen. Vaak op zaterdag middag te bezichtigen en op afspraak. Molenaar Durk Piersma.

  Schalsum
 • Molen De Korenaar Sexbierum

  Molen De Korenaar Sexbierum

  De Korenaar; een authentieke accomodatie die uitermate geschikt is voor uw evenement. Zo bevat de molen 2 zalen, een bar en een grote tuin. Sfeervol, romantisch monument. De molen is een officiële trouwlocatie met een prachtige tuin.

  Sexbierum
 • Molen de Hoop

  Molen de Hoop

  Ervaar een levend industrieel monument bij ons op de molen.

  Stiens
 • De Vrouwbuurtstermolen

  De Vrouwbuurtstermolen

  De laatste historische molen op Het Bildt, gelegen op een prachtige locatie aan de 11-steden vaarroute. Iedere zaterdagmiddag, bij voldoende wind, is de molen in bedrijf en te bezichtigen.

  Vrouwenparochie
 • Windmotor Weidum

  Windmotor Weidum

  De Amerikaanse windmotor uit het begin van de 20ste eeuw is van algemeen cultuurhistorisch en industrieel-archeologisch belang. Gemeten naar de diameter van het windrad is dit de grootste windmotor van Nederland.

  Weidum
 • Hempenserpoldermolen

  Hempenserpoldermolen Hempenserpoldermolen

  De Hempenserpoldermolen is in 1863 tussen Leeuwarden en Wergea gebouwd als achtkante poldermolen, gedekt met riet.

  Wergea