Slikwerk


Kunstroute op een oude dijk

Nijkleaster


Stilte en bezinnen in Jorwert

Jabikspaad


In de voetsporen van Jacobus

Tsjerkepaad


Religieus erfgoed op terpen

Autonoom en toch open. En jij hoort erbij

De Friezen: al in de Middeleeuwen bedwongen zij de zee. Harde werkers, doelgericht, autonoom en samen sterk. Soms stug en ontoegankelijk, maar stel je voor hen open! Dan ineens zijn zij hartelijk en oprecht en dan neem je straks iets mee naar huis: het gevoel dat jij er ook bij hoort.

Friese watermensen
De kuststrook met diepe zeearmen en zoute kwelders trok eeuwenlang watermensen. Friezen die bouwden aan hun dorpen, kerken, stinzen en steden. Eigenzinnig waren ze. Volgden zij God, dan in het dwarse voetspoor van Menno Simons. Volgden zij hun naar vrijheid hunkerend hart, dan samen met Pieter Jelles Troelstra. Hier vonden zij hun eigen weg, keken verder dan hun neus lang was.

Het ruige verlangen naar vrijheid. Friezen zijn van niemand. Ze zijn zichzelf

Verrijking

Bijzondere musea in en rond Leeuwarden


Cultuurroute verbonden met passie

Verrijking

Mummies in Wiuwert


Ingewikkelde geschiedenis in de Greidhoeke

Tekst

Gijs van Hesteren

Fotografie

Bestemming Noardwest

Delen

Soms zat het tegen. De strijd tegen de elementen was te lastig. Of er was economische tegenspoed. De dapperen en wanhopigen emigreerden. Daarom kabbelt het leven hier wel eens in een lagere versnelling. 'Bêst genoch' is goed genoeg. Misschien juist een verademing. Bezieling, bezinning en bewustzijn passen bij de Friezen. En het kan allemaal.

In dit land van nuchterheid ervaar je de voorspoed van ieder seizoen. 's Zomers het geluk van akker en weiland, in de herfst de rijke oogst. ‘s Winters komt de berusting dat de lente ooit weer komt.

Een land dat je raakt
Met deze wijsheden zetten we het leven in de pas. Een beroering die we ondergaan in de vele kerkjes, bij workshops en bijzondere dagen, waar we zoeken naar wat werkelijk de koers bepaalt. Als trainee op een tallship, met een intense natuurbeleving aan boord van een zeiltjalk. Of tijdens een bezoek aan een van de vele musea in het noordwesten van Friesland. Een ervaring die je meestal niet snel vergeet. 

Op weg naar Galicië
Ga pelgrimeren langs het Jabikspaad. Want in Sint Jacobiparochie begint het beroemde pad naar Santiago de Compostela, al duizend jaar lang het ijkpunt voor de bedevaartganger. Ervaringen die men je nooit meer afnemen zal.

In het spoor van de prinsen
Of je nu in Leeuwarden de sporen oppikt van de Friese Nassau’s, of van Mata Hari, of je nu wandelt via kerkepaden en pelgrimroutes, je komt hier rijker vandaan.

Berusting en bêst genoch

Bezoek

Werelderfgoed de Waddenzee


Het mooiste natuurgebied van Nederland: onvergetelijke belevenissen door bijzondere dynamiek in de natuur en het getijdenlandschap

Franeker


De voormalige academiestad van Friesland, waar de humuslaag van toewijding en ontdekking te beleven valt in de binnenstad en te zien in vernuft van de inwoners

Uytland


Een landschap met streekproducten, terpen, dijken en het Wad

Leeuwarden


De hoofdstad van Friesland met paleizen, tuinen van prinsen, boordevol cultuur en in 2018: Europese hoofdstad van de cultuur!

Harlingen


Een robuuste stad aan de Waddenzee vol maritiem-nautisch erfgoed. Waar de zee dagelijks tot diep in de binnenstad indruk maakt op bewoners en bezoekers

Greidhoeke


Het groene hart van Friesland met karakteristieke terpdorpjes tussen grazige weilanden, met een hint naar het rijke verleden van de zuivel

Vandaag, morgen & binnenkort

Meer verrijking