Tekst

Flora Visser-van Enkhuizen

Fotografie

Beeldbank Bestemming Noardwest

Delen

Tussen Franeker en de Greidhoeke fiets je met de Reformatieroute langs schuilkerken en theetuinen. In het Noordwesten van Friesland speelde de reformatie een belangrijke rol in hoe het gebied er nu uit ziet. Van de binnenstad van Franeker, langs Doopsgezinde kerkjes en het monument van Menno Simons.

De reformatie is een periode in de 16e eeuw waarin Europa drastisch veranderde. Iedereen was lid van de kerk, omdat je snel na de geboorte gedoopt werd. Menno Simons (Witmarsum 1496) protesteerde als kerkhervormer hier tegen. Hij vond dat je als volwassen moest kunnen kiezen voor de doop. Maar dit werd hem niet in dank afgenomen.

Tijdens de reformatie ontstond er een groep fanatieke gelovigen. Zij vonden dat alleen volwassenen gedoopt mochten worden. Omdat zij vrij konden kiezen. Maar dat was in die tijd ongewoon en niet sociaal. De ‘dopers’ werden daarom vervolgd door kerk en overheid.

Schuilkerkjes

Tot 1580 moesten ze in het geheim bij elkaar konen in schuren, huiskamers of in het veld. Later werden ze gedoogd, maar mochten hun gebouwen niet zichtbaar zijn. Zo ontstonden schuilkerkjes. Deze stonden meestal een eind van de weg af en waren niet herkenbaar als kerk. Omdat ze eruit zagen als schuur of woonhuis.

Franeker

Franeker was tijdens de reformatie een erg belangrijk baken. Met de Universiteit  van Franeker (1585 -1811) werden onder andere theologen en juristen opgeleid in de leer van Luther en Calvijn. Dankzij de academie van Friesland kon de reformatie aan kracht winnen en het gebied uitgroeien tot een belangrijke regio voor vrije denkers.

Bestel de fietskaart
Reformatieroute

Reformatie fietsroute - 55 km

Onderweg passeer je karakteristieke kerkdorpjes in een weidelandschap.