Tekst

Naam auteur

Fotografie

Naam fotograaf

Delen

Op deze veelzijdige fietsroute rijd je door de dorpen en gehuchtjes Deinum (start), Blessum, Hoptille, Baard, Easterlittens, Winsum, Mantgum, Weidum, Jellum en Boksum. Dwars door de Greidhoeke langs middeleeuwse kerkjes die in de zomer open zijn op zaterdag. Met name deze kerkjes herbergen mooie kunstschatten.

In dit deel van de Greidhoeke zijn de dorpen met elkaar verbonden met oude paden die dwars door weilanden lopen. Bijzonder dat je zo dichtbij Leeuwarden, zo snel helemaal 'weg' bent. Iedere zaterdag in de zomer (tot begin september) zijn de kerken open. Stichting 'Zeven kerken' verzorgt langs deze route prachtige kunst in iedere kerk. In 2018 stonden zeven schilderijen van Dalessie centraal.

Terrassen aan de route

WINSUM - Herberg de Trijesprong
WINSUM - Theetuin de Gauwe Krakeling
WINSUM - Theetuin de Tsjettel
EASTERLITTENS - Herberg Het Wapen van Friesland
BAARD - Café Baard
JELLUM - Eetcafé Jonker Sikke
BOKSUM - Warme Bakker Sijbesma

Terrassen aan de route

WINSUM - Herberg de Trijesprong
WINSUM - Theetuin de Gauwe Krakeling
WINSUM - Theetuin de Tsjettel
EASTERLITTENS - Herberg Het Wapen van Friesland
BAARD - Café Baard
JELLUM - Eetcafé Jonker Sikke
BOKSUM - Warme Bakker Sijbesma

Meer over
'Zeven Kerken'

Fietsen langs kerken in de Greidhoeke - 31 km

Onderweg op de route...

Ook interessant...

Verrijking

Tsjerkepaad: Open kerken


Zomers zijn iedere zaterdag
Friese kerken open voor een bezoekje

Vernieuwing

Tsjemping


Blijf eens slapen in.....een Friese kerk!