Tekst

Toeristisch Platform
Bestemming Noardwest

Fotografie

Beeldbank Bestemming Noardwest

Delen

De grutto is de nationale vogel van Nederland. De majestueuze trekvogel overwintert in Afrika en Zuid-Europa en trekt ieder voorjaar naar Friesland. Waar de Friezen de vogel als 'Kening fan de Greide' (Koning van het weiland) verwelkomen.

Maar het gaat niet goed met de grutto. Ieder jaar broeden er minder vogels en uitsterven ligt zelfs op de loer. De weilanden zijn tegenwoordig te droog en hebben steeds minder bloemen, kruiden en insecten. Kuikens kunnen daarom lastig voedsel vinden. Ook de hoge maaifrequentie maakt overleven moeilijk, net als het groeiend aantal natuurlijke vijanden.

In 2018 is Leeuwarden-Friesland Europese Cultuur Hoofdstad. Het project 'King of the Meadows' wil iedereen bewust maken dat de weidevogelpopulatie daalt door een veranderend landschap.

Wat vertelt de grutto ons?

De grutto is de nationale vogel van Nederland. De majestueuze trekvogel overwintert in Afrika en Zuid-Europa en trekt ieder voorjaar naar Friesland. Waar de Friezen de vogel als 'Kening fan de Greide' (Koning van het weiland) verwelkomen.

Maar het gaat niet goed met de grutto. Ieder jaar broeden er minder vogels en uitsterven ligt zelfs op de loer. De weilanden zijn tegenwoordig te droog en hebben steeds minder bloemen, kruiden en insecten. Kuikens kunnen daarom lastig voedsel vinden. Ook de hoge maaifrequentie maakt overleven moeilijk, net als het groeiend aantal natuurlijke vijanden.

In 2018 is Leeuwarden-Friesland Europese Cultuur Hoofdstad. Het project 'King of the Meadows' wil iedereen bewust maken dat de weidevogelpopulatie daalt door een veranderend landschap.

Bestel een routekaart
Kening fan 'e Greide!

Kening fan 'e Greide fietsroute - 59 km

Onderweg kom je vier vogelkijkhutten tegen.