Pingjumer Gouden Halsband

Deze ringdijk beschermde het dorp vroeger tegen de Marne; een zeearm ofwel slenk die het land met de open zee verbond. Zelfs tijdens de zware westerstorm in februari 1825 bleef het achterliggende land beschermd tegen overstromingen. De dorpen rondom Pingjum hebben veel te danken aan de Pingjumer Gouden Halsband. 

Dankzij de inzet van de dorpen die hun droge voeten te danken hadden aan de Pingjumer Gouden Halsband, is de ringdijk nog altijd goed bewaard gebleven en zichtbaar in het landschap.  In 1892 besloot het provinciebestuur van Friesland om een einde te maken aan de Pingjumer Gouden Halsband als zeewering. Daarna is de dijk deels afgegraven. Op meerdere plaatsen in het landschap is de dijk echter nog steeds goed herkenbaar. De Pingjumer Gouden Halsband is ook goed begaanbaar en leent zich uitstekend voor een prachtige wandeling.