Ga naar inhoud
MAP
nl

Oudebildtdijk

Nergens zijn de luchten zo mooi als op de Oudebildtdijk

De historische Oudebildtdijk langs de Friese Waddenkust in Noardwest Fryslân biedt een dijk van een verhaal. Deze markante dijk met zijn typische dijkhuisjes en monumentale boerderijen is de langste straat van Nederland. De huisnummers lopen er van 1 t/m 1229. Een plek waar imposante wolkenpartijen, zonsondergangen en sterrenhemels elkaar in schoonheid en verwondering afwisselen.

Langs de Oudebildtdijk vind je vele galerieën. Al eeuwen voelen kunstenaars zich aangetrokken tot dit weidse landschap. Ook nu nog laten kunstenaars zich nog steeds inspireren door de natuur en cultuurhistorische waarde van de omgeving van de Oudebildtdijk.

Oudebildtdijk is een opmerkelijke streek die een eigen karakter bezit. Het is de eerste zeedijk die al tot ca. 1200 is aangelegd als zomerdijk en later in 1505 is opgeworpen tot de hoogte van nu. De dijk lag in de gemeente ’t Bildt, later streek ’t Bildt en inmiddels gemeente Waadhoeke.

De dijk werd in 1505 opgehoogd door Zuid-Hollanders en Brabanders die samen werkten met Friese arbeiders. Hierdoor kreeg het Bildts zijn oorsprong als Friese mengtaal. De Oudebildtdijk is met achthonderd arbeiders in één jaar gebouwd. Enkele kilometers noordelijker werd een eeuw later de Nieuwe Bildtdijk aangelegd, waarna de oude een slaperdijk werd. Maar de zee is altijd dichtbij gebleven. Bij nacht, storm en ontij probeert ze het prijsgegeven land terug te veroveren

De Oudebildtdijk zwichtte slechts één keer, tijdens de Allerheiligenvloed van 1 november 1570, toen in Friesland 3.181 mensen verdronken. Officieel is de dijk nog altijd een zeewering: tussen 15 oktober en 15 april, ruwweg het stormseizoen, mag er niet in worden gegraven.

Cultuur langs de Oudebildtdijk

Het Bildt is ontstaan uit de vroegere Middelsee, een zeearm die tot diep in Friesland reikte. De Middelsee slibde langzaam maar zeker steeds meer dicht. Tot op de dag van vandaag slibt er nog steeds land aan en wordt er nieuw land gevormd. Een land op de bodem van de oude zee. 

Nadat in 1600 de Nieuwe Bildtdijk tot stand was gekomen, werd de oude dijk slaperdijk en begon de ontwikkeling tot bijzondere woonbuurt. Het is de langste, vrijwel ononderbroken woonnederzetting van het land geworden. Inclusief de als zelfstandig dorp aangemerkte Westhoek is de nederzetting ruim 14 kilometer lang.

Bij Oudebildtzijl is een apart kruisdorp gegroeid en veel westelijker is Nij Altoenae ten noorden van Sint-Annaparochie ook een kleine kern geworden.

De lange streek heeft een opmerkelijke structuur. Tegen de buitendijkse noordzijde zijn de arbeiderswoningen gebouwd, die om de bewoners te beschermen tegen overstromingen zo hoog mogelijk tegen de dijk op werden gebouwd.  Aan de binnendijkse zuidzijde achter de dijksloot werden de vaak monumentale boerderijen in typische Bildtse winkelhaakstijl gebouwd.

In bijna ieder dorp op het voormalige Bildt vind je wel een sneuphok of snuffelschuur. Zo ook op de Oudebildtdijk. Je loopt gewoon over het erf of door de tuin van de gastvrije eigenaren naar binnen.

Bildts Aigene

Hapje eten of wat drinken in de buurt?