Ga naar inhoud
MAP
nl

Swalkroute Easterein

(10.7 km)

Easterein is een schilderachtig dorp met afwisselende bebouwing en heeft een beschermd dorpsgezicht. In het dorp staat de monumentale kerk centraal op een gedeeltelijk omgracht kerkerf.

Er staan veel kaaspakhuizen in het dorp. In de voormalige gereformeerde kerk van Easterein is een galerie met theecafé gevestigd.

Tussen Easterein en Rien, bij het buurtschap Meilahuizen, ligt ‘Het kleine Paradijs’, een retraite en bezinningsoord. ‘s Zomers is de theetuin geopend. Rien, was vroeger bekend om zijn paardenmarkt. De Draversdyk is nog een herinnering aan de tijd dat hier harddraverijen werden gehouden.

Lytsewierrum ligt aan de rand van de oude Middelzee. …

Easterein is een schilderachtig dorp met afwisselende bebouwing en heeft een beschermd dorpsgezicht. In het dorp staat de monumentale kerk centraal op een gedeeltelijk omgracht kerkerf.

Er staan veel kaaspakhuizen in het dorp. In de voormalige gereformeerde kerk van Easterein is een galerie met theecafé gevestigd.

Tussen Easterein en Rien, bij het buurtschap Meilahuizen, ligt ‘Het kleine Paradijs’, een retraite en bezinningsoord. ‘s Zomers is de theetuin geopend. Rien, was vroeger bekend om zijn paardenmarkt. De Draversdyk is nog een herinnering aan de tijd dat hier harddraverijen werden gehouden.

Lytsewierrum ligt aan de rand van de oude Middelzee. De invloed van de zee is nog goed te zien in het landschap. Als je het binnenpad neemt door de polder van Lytsewierrum loopt je door de landerijen die vroeger hoorden bij de Bokmastate. De pachters van deze landerijen moesten tot enkele jaren geleden ieder voorjaar 75 kievitseieren leveren aan de eigenaar.

Bij Greate Wierrum kom je op de Sânleansterdyk: richting Reahûs zie je rechts de Polder van Lytsewierrum en links de voormalige Middelzee. Dit gehucht licht op en terp waar nog altijd een goed bewaarde laat-gotische kerk staat. In deze kerk wordt tijdens het zomerseizoen kunst geëxposeerd.

Dit ga je zien

47
1

De Martinikerk Easterein

De Martinikerk is een in de 14e eeuw gebouwde kerk, gelegen op een omgrachte ophoging. Er is in het midden van de 11e eeuw een tufstenen voorganger gebouwd. De kerkzaal is te huur. Men kan ook een rondleiding reserveren.

De Martinikerk Easterein
45
39
2

Sint-Gertrudiskerk Lytsewierrum

In het midden van het schilderachtige Lytsewierrum staat sinds 1557 deze kerk. Op 31 maart om precies te zijn, zo valt te lezen op een steen in een mooie ojiefvormige maar dichtgemetselde zuidelijke...

Sint-Gertrudiskerk Lytsewierrum
38
91
90
36
41
47
  • 47
  • 45
  • 39
  • 38
  • 91
  • 90
  • 36
  • 41
  • 47