Direkt zum Hauptinhalt
Karte
de

Twijzelermieden - Ald Dyk- vogelkijkhut

Kootstertille

De open mieden vormen een optimaal areaal voor een levensvatbare weidevogelpopulatie. Kwetsbare soorten als de grutto en watersnip vinden hier optimale leef- en broedomstandigheden. Om een optimale uitgangssituatie te creëren worden betrekkelijk delen van...

De open mieden vormen een optimaal areaal voor een levensvatbare weidevogelpopulatie. Kwetsbare soorten als de grutto en watersnip vinden hier optimale leef- en broedomstandigheden. Om een optimale uitgangssituatie te creëren worden betrekkelijk delen van de mieden ontdaan van de voedselrijke zode. Het waterpeil zal met 30 cm omhoog worden gebracht. Het streven is, dat het kwelwater zoveel mogelijk vastgehouden zal worden, waarbij slechts het voedselrijke regenwater zal worden afgevoerd. Hier en daar zal het maaiveld plasdras komen te staan. Het zal zijn opgevallen, dat er ook enige ondiepe poelen zijn gegraven. Deze vormen een ideale foerage- en slaapplaats voor watervogels en steltlopers zoals de grutto.

Bezoektijd
Gehele jaar.

Vanuit dit punt heb je zicht op een plas. Hier komen watervogels zoals eenden, zwanen en de roerdomp door. In het najaar is hier ook de reuzenstern te vinden.

Routebeschrijving
Vertrek vanuit Twijzel Sla na 25 meter linksaf naar de N355 Optwizel. Na 800 meter slaat u rechtsaf naar De Miedwei. Na zo'n 900 meter komt u aan bij de kijkhut.

Copyright
Deze informatie is afkomstig vanuit © Vogelkijkhut.nl

Afstand tot jouw locatie:

Hier finden Sie Twijzelermieden - Ald Dyk- vogelkijkhut

Kootstertille
Route planen

vanaf jouw locatie

Zeige Suchergebnisse