Warm je aan de winter
van Noordwest-Friesland

Explore The North Leeuwarden 22-24 november

Explore the North is een cultureel stadsfestival dat de historische binnenstad van Leeuwarden als podium gebruikt voor interdisciplinaire projecten, muziek, literatuur, theater en meer. De zesde editie van het festival Explore the North vindt plaats op 22, 23 en 24 november. 

Sinteklazemearke
Winsum


Sinterklaassprookje
tot en met 2 december

Film: Wad -
leven op de grens van water en land


Kom oog in oog met de flora en fauna van dit werelderfgoed

Atellierroute Slikwerk


29 & 30 december
in het Uytland

Charles Dickens
Leeuwarden


15 & 16 december

Kerend Tij Leeuwarden
t/m 25 november 2018

In Leeuwarden presenteert Sense of Place twee tentoonstellingen.

De Waddenkelder (De Kanselarij, Turfmarkt 11)
Laat je in de Waddenkelder verrassen door de dynamiek van het getij: met je blote voeten in het zand ervaar je de cyclus van eb en vloed samengebald in één minuut. Een ode aan de Waddenzee: slenken, zandbanken, wadden, stranden en duinen. Een dynamisch landschap, altijd in beweging. 

Waterpanorma (Aegongebouw, Zuidersingel 2)
In de binnentuin van het Aegongebouw is een opvallend kunstwerk gerealiseerd onder leiding van Sense of Place.  In het kunstwerk, Waterpanorama, wordt de bezoeker omringd door het Waddengebied. Een opvallend rond bouwwerk, 3 meter hoog (op ongeveer de werkelijke hoogte van het wad), met een diameter van 20 meter is ontworpen door Alex van de Beld. 

Verdieping

Tentoonstelling 'Lage Landen' Hannemahuis


Stukken Rijksmuseum in Harlingen
tot 4 februari 2019

Verdieping

Kerstconcerten


Programma Kultureel sintrum de Groate Kerk
Sint Jacobiparochie

Wat is er (binnenkort) te doen?

Verdiep je in het Friesland dat is geïnspireerd
door een oude zee

De verdieping van kustbewoners

Het Noordwesten van Friesland liep ooit twee keer per dag onder water. Het is een plek als geen ander: een kustgebied waar eb en vloed eeuwenlang vrij mee speelden. Met vruchtbare grond, waardoor eerdere bewoners het aandurfden langs de open zee te leven. De Romeinen konden tweeduizend jaar terug hun ogen niet geloven. Friezen die vasthielden aan de essentie van lucht, aarde en water. En vernuftig terpen en dijkjes bouwden. 

Een streek boordevol cultuur en kustbewoners als frisse en creatieve denkers.

In cultuur brengen

Toen in de middeleeuwen de zee was bedwongen groeide de welvaart. Snel volgden kerken, staten en stinzen, steden en de eerste dorpen. Ze brachten het landschap en zichzelf standvastig in cultuur. Waarna er vernieuwers als Eise Eisinga, Menno Simons, Pieter Jelles Troelstra, Mata Hari en Anna Maria van Schurman opgroeiden. Mensen die verder keken dan de grenzen van een bekende wereld. Die met het DNA van waterbedwingers autonoom nadachten over zaken die er echt toe doen. 

Een regio waar in de 21ste eeuw nog altijd de cultuur van creatieve en autonome geesten spreekt. Een rijk kwelderlandschap, waar mensen met warm gastheerschap wonen, op de bodem van een voormalige zee.

Onze verhalen

Vertel

Brandarisrace

De 25e Brandarisrace, vlak voor de start, op de plek waar de vaargeul langs de Pollendam overgaat in Blauwe Slenk.…

Lees verder

Beer & Spice

Op zoek naar speciaal bier in Friesland stapte Janneke de Boer op de fiets. Ze maakte een eigen top 6…

Lees verder

5 x Harlingen: tips van een bewoner

"Alle prachtige Tall Ships gezien? Harlingen heeft meer te bieden. Hierbij een aantal leuke tips voor het onontdekte Harlingen."

Lees verder

Nieuwe boten met ambachtelijke tegels

“Johnny Depp nog even toevoegen? Dat kan hoor!” lacht Lucia. “Harm schudt hem zó uit zijn mouw!”

Lees verder

Theater tijdens âldwivesimmer

Het heeft de afgelopen week flink geregend. De parkeerploeg trekt ’s middags voorafgaand aan de voorstelling naar de rand van…

Lees verder

Nieuw-Zeelandse gitarist in Ouwe Syl

In het rustige Oude Bildtzijl, in een sfeervol kerkje, organiseert Sliktones regelmatig een intiem concert. In september 2017 stond hier…

Lees verder

Meditatieweekend aan de Waddenkust

En het is zo stil in mij... "Groei, geniet, geef, lach, leef, straal en wees jezelf. Altijd." Het is zo'n…

Lees verder

Modern boeren in een oude stal

De Greidhoeke, boven Bolsward, is puur boerenland. Een bord van It Fryske Gea vertelt dat de Slachtedijk zo prachtig door…

Lees verder

Verrijking

LF2018 : Storytelling
in een kerk


Theater onder
32 Friese torens

Verrijking

Beleef de nacht


Het is hier zo donker
dat je de Melkweg ziet

Luister naar ons geluid...